Liik * Kohatud isendite arv *
Lisa uus liik
Tuvastatud liike 0, tuvastatud isendeid 0
Tuvastamata liike 0, tuvastamata isendeid 0
  • Liigivalikud ilmuvad, kui alustad liiginime sisestamist.
  • Valida saad hiire või nooleklahvidega.
  • Valiku kinnistamiseks: hiireklõps liiginimel või Enter.
  • Liigi ja isendite arvu sisestusväljade vahel liikumiseks: Tab või hiireklõps.
  • Uue rea lisamiseks: Enter pärast eelmise liigi isendite arvu sisestamist või klõps nupul Lisa uus liik.
  • Kui sobivat liiki loendist ei leia või on vaatlus liigini määramata, kirjuta see ise.
  • Isendite arvuks saab kirjutada vaid nullist suurema täisarvu. Kui ei loendanud linde või ei oska täpsemalt hinnata, kirjuta kohatud isendite minimaalne arv.
  • Kui postitamisel kuvatakse veateade, aga saate oma e-postiaadressile siiski kinnituse, on vaatlus sisestatud.
  • Veateate korral palun saatke eformular@eformular.com kogu veateate sisu.